Türk Sosyal Politika Tarihi 1 dersi, Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyetin ilk yıllarına, çok partili yaşama geçiş tarihi olan 1946 yılına kadarki dönemde çalışma ilişkilerinde gereçekleşen mevzuat düzenlemeleri ile dönemin siyasi ve iktisadi özelliklerinin incelenmesinin amaçlandığı bir derstir. Bu çerçevede Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş ile birlikte çıkarılan kanunlar, işçilere ilişkin nitel ve nicel veriler çerçevesinde çalışma ilişkilerinin gelişimi ve çalışanlara yönelik koruyucu düzenlemelerin incelenmesi öngörülmüştür.