Bu derste Jeolojinin temel konuları ele alınarak Coğrafya alanındaki kullanımı konusunda bilgi verilmektedir.