Lisans düzeyinde Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin Spor Atlarında Performans Artırıcı Maddelerin Analizleri ve Önemi konusunda bilgi ve beceri  elde etmeleri, elde ettikleri bilgi ve beceri ile sahada karşılaşacakları durumları etkin biçimde analiz etme ve çözüm üretmeleri hakkında bilgi vermek.