Araştırma ve Deneme Metotları dersinde; Denemelerin planlanması, tertiplenmesi ve yürütülmesindeki esaslar, Deneme Hatası, Tekerrür ve Paralel Kavramı, F dağılımı ve varyans analizi tekniği, Tesadüf Parselleri Deneme Düzeni, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması "Çoklu karşılaştırma yöntemleri, Asgari Önemli Fark yöntemi, Duncan testi, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması Varyans analizinin ön şartları, Tesadüf Blokları Deneme Düzeni, Latin Karesi Deneme Düzeni, Faktöriyel Denemeler, Tesadüf Parsellerinde Faktöriyel Denemeler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması İnteraksiyon kavramı, Basit ve esas etkiler, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Denemelerin tertiplenmesi, Tesadüf Blokları Faktöriyel Denemelerden elde edilen verilerin analizi, Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller, Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanması Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, Tek Faktörlü Tekrarlanan Ölçümlü Denemeler, İç-İçe Deneme Düzeni, ,Örnek problem çözümleri ve sonuçlarının yorumlanmasına yönelik teorik ve bilgisayar uygulamaları yapılmaktadır.