PHA 211 Kemik Alet Tekno-Tipolojisi

İnsanlık tarihinin % 99'luk bölümünü Paleolitik Çağlar (Yontmataş Devri) oluşturmaktadır. Bu çağlarda insanlar taş, kemik ve odunu kullanarak çeşitli aletler yapmışlar ve bu aletleri avlanma başta olmak üzere günlük gereksinimlerini karşılamak için kullanmışlardır. Yontmataş aletler inorganik yapılarından dolayı günümüze bozulmadan rahatlıkla ulaşabilmişler ve o dönemleri anlayabilmemiz için önemli bir veri kaynağı olmuşlardır. Kemik aletler de en az taş aletler kadar Paleolitik insanın günlük yaşantısının vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak organik olmaları, birçoğunun günümüze kadar ulaşabilmelerini engellemiştir. Elimize ulaşan örnekler bu aletlerin en basit formlardan çok gelişmiş ve komplike formlara nasıl dönüştüklerini göstermektedir. Avcılıkta kullanılan mızrak uçları ve deri işçiliğinde kullanılan bızlar başta olmak üzere çok farklı işlere yönelik çok çeşitli aletler bulunmakta ve dünyadaki birçok Paleolitik yerleşimde karşımıza çıkmaktadırlar. Bu aletlerin Paleolitik sonrasında da gelişip çeşitlenerek varlıklarını sürdürdükleri görülmektedir. Bu dersin amacı kemik aletlerin tarihsel süreç içerisinde teknik ve tipolojilerindeki değişiklikleri ortaya koymak ve bu aletlerin Paleolitik insanın günlük yaşantısı içindeki yeri ve önemini öğrencilere kavratmaktır.