Ankara Üniveristesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğrencilerine verilen Akışkanlar Mekaniği dersi 6 bölümden meydana gelmiştir. Her bölümün sonunda öğrencinin konuyu daha iyi anlaması ve öğrendiğini pratiğe aktarabilmesi için çözümlü uygulama örnekleri verilmiştir. Derste  altı ünite bulunmaktadır.

Akışkanların temel özellikleri

Akışkan statiği

Akışkan dinamiği

Akışkanların kinematiği

Borulardaki viskoz (sürtünmeli) akım

Açık kanal akımları 

Kaynak: Güner, M ve Keskin R.2013. Akışkanlar Mekaniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:1608, Ders Kitabı: 560, S.261, Ankara