İlk canlılardan günümüze hayvanların yayılışlarına ve yaşam alanlarına etki eden canlı ve cansız faktörler hakkında bilgi vermek.