Ders; öğrencilere,  vergi hukukunun temel ilkelerini, verginin konusu, mükellefi, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsili kavramlarını, taşınmazların vergilendirilmesi ile ilgili usul hukukunu, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, emlak vergisi, damga vergisi, harçlar, veraset ve intikal vergisi  ve diğer vergi düzenlemelerini anlama ve sorgulama bilgi temelini vermeyi amaçlamaktadır.