Yer Küre Sistemleri dersinin amacı, bileşenlerin tümünün birlikte nasıl bir bütün gibi davrandığı bakışını yitirmeksizin bütünü kolayca anlayabileceğimiz parçalara ayırarak, yeryuvarı gibi karmaşık bir konunun incelenmesini sağlamaktır. bu amaçla, Yer küre sistemini oluşturan unsurları (Atmosfer, Litosfer, Hidrosfer, Biyosfer) ayrı ayrı ele alarak işlemektedir.