• DERSİN AMAÇ VE İÇERİĞİ
    Atom ve çekirdeğin yapısı, iyonizan radyasyon ve özellikleri, radyoaktivite, iyonizan radyasyon üretimi, iyonizan radyasyonun madde ile etkileşimi, radyoterapide kullanılan ölçü ve birimleri, radyasyon kalitesi ve ölçümünü, radyasyonun madde içindeki dağılım ve saçılmasını incelemektir.
    PLAN
    1. Hafta : Dozimetri İlkeleri, 2. Hafta : Atom ve Çekirdeğin Yapısı, 3. Hafta : Radyoaktif Bozunma Yoluyla Radyasyon Üretimi, 4. Hafta : Akseleratörlerde Radyasyon Üretimi, 5. Hafta : İyonizan Radyasyonun Madde ile Etkileşimi, 6.Hafta : Radyasyon Doz Birimleri, 7. Hafta : Radyasyon Deteksiyonu, 8. Hafta : Ara Sınav, 9. Hafta : Radyasyonun Ölçülmesi, 10. Hafta : Doku Absorbsiyon Faktörleri, 11. Hafta : Foton Işınlarında Doz Dağılımı, 12. Hafta : Elektron Işınlarında Doz Dağılımı, 13. Hafta : Eksternal Radyoterapide Doz Hesaplamaları, 14. Hafta : İnternal Radyoterapide (Brakiterapi) Doz Hesaplamaları, 15. Hafta : Final Sınavı.