CGL 316 Nörolojik Gelişim

Bu ders kapsamında Sinir sistemi ve gelişimi, beyin gelişimi ve hasarları, gelişimsel ve nörolojik bozukluklar ve tedavi yaklaşımları, çocuklarda ruh sağlığı sorunları, psikometrik testler ve kullanım alanları konularına yer verilmiştir.

Eğitimci: Gülen Baran