CGL110 Sosyal Antropolojiye Giriş

Bu ders kapsamında İnsanlığın kültürel deneyim aracılığıyla aktarılan yönlerini ve kültürün; doğum, ölüm ve çocuk yetiştirme olmak üzere insan yaşamı üzerindeki etkileri, benzer ve farklı yönleri konularına yer verilmiştir.

Eğitimci: Gülen Baran