Ekoloji, Paleoekoloji, Tafonomi kavramları ışığında canlıların birbirleriyle olan ilişkileri ve canlı-cansız doğa etkileşimlerini vurgulamak, Jeolojik zamanlar boyunca canlıların evriminde çevresel faktörlerin rolüne dikkat çekmektir.