İnsan İskeletini ayrıntılı tanıtarak, d,ğer omurgalılarla arsındaki farklılıkları öğretmek. Bunun yanı sıra geçmişte yaşamış olan insan toplumlarının değişimi ve dağılımını anlatırken anatomik yapının nasıl değiştiğini ortaya koymak amacıyla bu ders verilmektedir.