Paleoantropolojik araştırmaların nasıl yapıldığıyla ilgili metot ve tekniklerin öğretilmesi amacıyla yapılan bir derstir.