Genel gravimetrik yöntem: gravimetrik tek tayin. Titrimetrik yöntemler: asit-baz numunelerinin analizi, Zimmermann-Reinharth yöntemi ile Fe3+ tayini, Cu2+ tayini, EDTA ile kalsiyum ve magnezyum tayini, sularda sertlik tayini, Mohr yöntemi ile klorür tayini.

Gravimetrik ve titrimetrik analiz için temel kavramları ve deneysel teknikleri öğretmek.