SAYISAL İŞARET İŞLEME - DIGITAL SIGNAL PROCESSING

Kesikli zaman sinyaller ve sistemler, hafıza, nedensellik, kararlılık, doğrusallık ve zamanla değişmezlik (DZD) özellikleri, lineer zamanla değişmez sistemler (LTI), LTI sistemlerin özellikleri, katlama, ve katlama toplamı, sürekli zaman sinyallerinin örneklenmesi, örnekleme teoremi, z-dönüşümü,  Fourier dönüşümleri , hızlı Fourier dönüşümü, kesikli Fourier dönüşümü