FEL 401 Tarih Felsefesi

Felsefe tarihi boyunca  "tarih" kavramının ele alınış biçimlerindeki değişiklikleri göstermek yoluyla, öğrencilerin bu kavramın üzerinde düşünmelerini sağlamak, bu dersin amacıdır. Ders boyunca "tarih" kavramının içeriklendirilmesinde en önemli role sahip olan filozoflar (Hegel, Marx, Nietzsche, Foucault, Collingwood, Fukuyama) ele alınmaktadır. Ayrıca "tarihin yöntemi", "tarihin nesnelliği", "tarih yazıcılığı" konuları da yukarıda anılan filozoflara dayanarak ele alınmaktadır.