FEL 129 Felsefeye Giriş

Felsefeyi, felsefi kavramlar üzerinde öğrencilerle birlikte analiz yaparak tanıtmayı amaçlayan bu derste, Platon'un "Diyaloglar" eserinde ele alınan kavramlar merkeze alınacaktır. Yine bu eserdeki "doğurtmaca" yöntemi, derste kullanılacak temel yöntemdir. Bundan sonra felsefe, disiplinleri aracılığıyla tanıtılacaktır.