ANT139 - Paleoantropoloji'ye Giriş dersinde dünyada ve Türkiye'deki Antropoloji bölümlerinin genel yapısı, biyolojik antropoloji konularının ve paleoantropoloji anabilim dalının ortaya çıkışı ile gelişimi, alanla ilgili temel felsefî/bilimsel yaklaşımlar, temel genetik, canlıların biyolojik sınıflandırması, primatların ortaya çıkışı, insansıların ve insanların kısa bir biyoekolojik ve sosyokültürel tarihi, maddî ve soyut kültürün ortaya çıkışı gibi insana ve ekolojik çevresine dair birçok farklı konu üzerine giriş seviyesinde kapsamlı ve bütüncül bir bilgi aktarımı yapılmaktadır.