Glukoneogenez reaksiyonları ve kontrol mekanizmaları

Glukoneogenezin enerji bilançosu

Glukoneogenezin substratları