Piruvatın oksidatif dekarboksilasyonu

Sitrik asit siklusu reaksiyonları

Enerji bilançosu