Üronik asit yolu

Fruktoz metabolizması

Sorbitol metabolizması

Galaktoz metabolizması