Hücresel protein yıkımı

Protein sindirim ve emilimi

Amino asitlerden azot ayrılması

Amonyak metabolizması

Üre döngüsü

Amonyak toksisitesi