RPZ207 Temel İstatistik

Bu ders lisans öğrencilerine yönelik olup istatistik ile ilgili temel kavramları, temel korelasyon tekniklerinin, temel düzeyde çıkarımsal istatistik testlerinin uygulanmasına ilişkin konuları ve uygulamaları içermektedir. Bu doğrultuda öğrencilere istatistik ile ilgili temel kavramların ve iki değişken arasındaki ilişkiyi bulmada uygun istatistiksel tekniğe karar vermeye yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimci: Ezel TAVŞANCIL