RTS266 Belgesel

Bu derste doğuşundan itibaren belgesel türünün tarihi eleştirel bir biçimde ele alınacak; türün geçirdiği tarihsel dönüşümler ve farklılaşmalar türün kanonunu oluşturan yapıtlar ve çağdaş örnekler üzerinden işlenecektir. Ders boyunca gerçeklik, gerçekçilik, otantiklik, tanıklık gibi belgesel türü etrafında tartışmaların odağı olan kavramlar ele alınacaktır.

 Dersin amacı öğrencileri belgesel türünün film tarihi içindeki yeri, tarihsel gelişimi ve farklı biçimleri üzerinde bilgilendirmektir. Öğrencilerin bu derste edineceği donanımın belgesel alanında gelecekte girişecekleri kuramsal ya da pratik çalışmalara altyapı oluşturması amaçlanmaktadır.


Eğitimci: Özgür Yaren