İLT104 Temel Fotoğraf

Tanım

Bu ders ışık, gölge, form, alan derinliği, zaman ve devinim gibi temel fotoğraf kavramlarını keşfetmeye yöneliktir. Bu temel kavramlarla birlikte fotoğrf aracının doğası ve geçirdiği evrim incelenecek, fotoğraf sanatçılarının bu medyumu nasıl farklı biçim ve amaçlarla kullandığı işlenecektir.

Amaçlar

Bu dersin amacı fotoğrafın farklı kullanım alanlarını tanıyarak fotoğraf anlatısını teknik, estetik, toplumsal, tarihsel ve ideolojik açılardan değerlendirebilmelerini sağlamaktır.

Kaynaklar

• Berger, John; O Ana Adanmış; John Berger’den seçme yazılar, İstanbul, Metis
• Barthes, Roland; Camera Lucida; Fotoğraf Üzerine Düşünceler, İstanbul, Altıkırkbeş
• Sontag, Susan; Fotoğraf Üzerine; İstanbul, Altıkırkbeş
• Berger, John; Görme Biçimleri; Metis
• Kılınç, Levend, Fotoğrafa Başlarken, Dost
• Benjamin, Walter, Pasajlar, YKY
• Sontag, Susan Başkalarının Acısına Bakmak, Agora
Projeksiyon ile Gösterilen Fotoğraf Albümleri:
• Alfred Stieglitz / Aperture Masters Of Photography
• W. Eugene Smith / Let Truth Be The Prejudice
• Paul Strand / Aperture Masters Of Photography


Eğitimci: Özgür Yaren