HLK312 TARİH VE KÜLTÜR

Bu ders bir kültürel varlık olarak nitelendirilebilecek insanın geçmişinin bilimi tarih ile insanlık halinin bugününü inceleyen antropoloji bilimi arasındaki organik bağlantı ve etkileşim üzerinde odaklaşmaktadır.