İLT306 İletişim Kuramları II

İletişim alanında geliştirilen savları/kuramları genel sosyal teori çerçevesinde ele alarak, medya eleştirisi ile toplumsal eleştiriyi bağlantılandırmaktadır. Ders sonunda Eleştirel Teori/Frankfurt Okulu, eleştirel ekonomi politik yaklaşım, kültürel çalışmalar geleneği gibi güncel ve farklı yaklaşımlar zemininde kitle iletişiminin ve medyanın  anlaşılması amaçlanmaktadır.

Eğitimci: Oğuzhan Taş