HLK 401 ANADOLU'NUN ETNO-KÜLTÜREL YAPISI

Bu derste öncelikle kuramsal olarak etnisite, ulus, ırk kavramı ele alınacak, karşılaştırmalar yapılarak uygulamalara ve örneklere hem tarihsel bağlamda hem de kültürel düzeyde bakılacaktır. Ardından kuramsal temel üzerinden öğrenciler tarafından hazırlanan ödevler sunulacaktır.