ÇYN131 Yunan Halkbilimine Giriş I

Bu derste bilim, sosyal bilim, antropoloji, sosyal antropoloji ve folklor konuları ele alınıp, bu eksende Yunanistan folklorunun temel öğeleri incelenmekte ve örneklenmektedir.