HLK 307 Cinsiyet ve Kültür

Cinsiyet ve kültür ilişkisi üzerine temel kavram ve kuramlardan yola çıkarak; “toplumsal cinsiyet” kavramı çevresinde şekillenen derste, geçmişten günümüze değişen ve dönüşen kültür-cinsiyet ilişkisi incelenmektedir. Bu dersin amacı biyolojik cinsiyetten toplumsal cinsiyete kültür üzerinden geçişin dinamiklerini ortaya sermektir.  Derste insanın “biyolojik” doğası ile “kültürel” yetkinliği arasındaki ilişkinin önemine vurgu yapılır. Kadının toplumsal konumu; ataerkilliğin geleneksel-tarım toplumlarından, modern-sanayi toplumlarına uzanan süreçte kendini yeniden-üretme stratejileri; ve toplumsal cinsiyet algısındaki dönüşümler derste tartışmaya açılan belli başlı temalardır.

Eğitimci: Melike Kaplan