HLK 410 Beslenme ve Mutfak Kültürü

İnsan toplumsallığının bir sonucu olarak pek çok kültürel örüntüyü de bünyesinde barındıran besin maddelerinin tarihsel yolculuğuna bakmak, insana ve onun kültürüne dair önemli veriler sağlar. İnsan, tarih boyunca yiyecek elde etme ve onu tüketme yollarını kültür yoluyla geliştirmiş; zamanla farklı coğrafyalarda farklı yaşam biçimlerinde besin elde etmek sadece “beslenmek”ten çok öteye gitmiştir. İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan bazı besinler kimi zaman şölenlerin, düğünlerin ya da cenaze törenlerinin vazgeçilmezi olurken, kimi zaman da savaşların sebebi durumuna gelmiştir.  İşte bütün bu nedenlerle besin elde etme aşamasından onu tüketme biçimlerine kadar geçen sürecin tamamı “kültürel”dir.

Bu ders, insanlık tarihini “kültür” penceresinden inceleyen halkbilim ve antropoloji başta olmak üzere, sosyal ve beşeri bilimlerin çeşitli dallarının, örneğin sosyoloji, psikoloji, tarih, ekonomi gibi pek çok bilim dalının araştırma konusu haline gelmiş beslenme ve mutfak kültürü üzerine giriş niteliğinde bir derstir. 

Eğitimci: Melike Kaplan