Fel 227 Ortaçağ Uygarlıklarında Bilim

  • Ortaçağ uygarlıklarında bilimsel düşüncenin ve bilimsel ürünlerin karşılaştırmalı olarak irdelenmesi amaçlanır. Ortaçağ İslam Dünyası'nda bilim ve felsefe; nasıl ilerledi ve nasıl geriledi; din-bilim-felsefe ilişkileri; Rönesans'a hangi mirası bıraktığı tartışılır.


Eğitimci: Vural Başaran