Bu ders kapsamında, öncelikle, toplumsal yaşamda risk kavramı, risk değerlendirme yöntemleri ve sosyal politikada risk grupları yaklaşımı teorik olarak analiz edildikten sonra, genel anlamda toplumsal yaşamda özel olarak ise çalışma yaşamında çok sayıda risk grubu geniş bir bakış açısı ile incelenerek, bu gruplara ilişkin mevcut uygulamalar değerlendirilmekte ve güncel gelişmeler ışığında yeni sosyal politika önerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.