FEL 220 Zihin Felsefesi

Dersin İçeriği

Zihin beden ikiliğinin ve zihnin kendisine dair düşüncelerin felsefe tarihindeki farklı yaklaşımlar çerçevesinde tartışılması.

Dersin Amacı

Filozofların akıl ve beden ayrımına ilişkin tartışmalarda dile getirdikleri kavramları anlamak, kavramlar aracılığı ile aklın temellendiriliş tarzını görmek, öğrencinin anlamasını sağlamaktır.