ZZT228 Hayvan Yetiştirme ve Besleme İlkeleri

Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretim, genetik ıslah, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirme, kanatlı hayvan yetiştirme, arıcılık, hayvan besleme fizyolojisi, yemler, besleme prensipleri

Eğitimci: Serdar Özlü