BBS208/BSU208 MALİ ANALİZ

Mali analiz tanımı gerekliliği, mali tabloların tanımı mali tablolar analizinin gerekliliği, yapılış amaçları, mali tabloların içeriği, mali analiz çeşitleri, Bilanço ve Gelir Tablosu tanımı, içeriği, mali analiz teknikleri;

Bu ders içerikleri örgün ve uzaktan eğitim programları için geçerlidir.