Mali analiz tanımı gerekliliği, mali tabloların tanımı mali tablolar analizinin gerekliliği, yapılış amaçları, mali tabloların içeriği, mali analiz çeşitleri, Bilanço ve Gelir Tablosu tanımı, içeriği, mali analiz teknikleri;

Bu ders içerikleri örgün ve uzaktan eğitim programları için geçerlidir.