BBS206/BSU206 HASAR VE RİSK YÖNETİMİ

Risk nedir, İşletmelerde risk yönetimi nedir, Sigorta sektöründe risk ve risk yönetimi ve bu işle uğraşan risk yönetimi birimi çalışanları kimdir neler yapmalıdırlar. Risk faktörünü ortadan kaldırıcı önlemler alınırken neler yapılmalı ve nelere dikkat edilmelidir, bu aşamada risk analizi çalışmaları, riskin tanımlanması ve değerlendirilmesi aşamaları. Hasar anında sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri, hasar tazminatının aşamaları (hasar ihbarı, hasar dosyası ve dosyada yer alması gereken evraklar). Bu ders içerikleri örgün ve uzaktan eğitim programları için geçerlidir.