CGM414 Çocuk İhmal ve İstismarı

Dersin amacı, öğrencilerin çocuk istismarı ve ihmali konularında bilgi ve farkındalığını artırmak, çocuk istismarı ve ihmalini önleme ve müdahale yöntemleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamaktır.