CGM412 Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Okul dışı öğrenme ortamlarına gereksinim duyulma nedenleri, okul dışı öğrenme ortamlarının kapsamı, doğal alanlar, müzeler, galeriler, bilim merkezleri, diğer okul dışı öğrenme ortamları, okul dışı öğrenme ortamlarının çocukların gelişimleri üzerindeki etkileri, okul dışı öğrenme ortamlarını desteklemeye yönelik etkinlikleri planlama ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.