Topic outline

 • General

  Modern bilimin ortaya çıkışı. Mühendisliğin doğuşu. Bilim ve mühendislik etiği. Jeofiziğin tarihçesi. Jeofiziğin dalları. Uygulamalı jeofiziğin tarihi. Jeofiziğin kullanım alanları. Jeofiziğin dünya ekonomisi ve tarihine etkileri. Türkiye’de jeofiziğin gelişimi. Ulusal ve uluslararası mesleki birlikler. Uygulamalı jeofiziğin ana yöntemleri. Gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik ve sismik yöntemlerin ilkeleri. Petrol, maden, yeraltı suları ve diğer doğalı kaynakların aranmasında jeofiziğin kullanımı. Yer-yapı etkileşiminde ve deprem zararlarının azaltılmasında jeofiziğin kullanımı.


 • Topic 1

  Dersin Amaç ve Kapsamı, Bilimin tanımı

 • Topic 2


  Veri ve değişken. Veri Türleri. Tanımsal Veriler, Rasgele Veriler

   


 • Topic 3

  Modern bilimin ortaya çıkışı. Mühendisliğin doğuşu. Jeofiziğin tarihçesi.


 • Topic 4

  Jeofiziğin dalları ve kullanım alanları. Uygulamalı jeofiziğin tarihi.

 • Topic 5

  Jeofiziğin dünya ekonomisi ve tarihine etkileri.


 • Topic 6

  Türkiye’de jeofiziğin gelişimi.

 • Topic 7

   Ulusal ve uluslararası mesleki birlikler.

 • Topic 8

  Arasınav

  • Topic 9

   Uygulamalı jeofizik yöntemler


   • Topic 10

    Gravite, manyetik,  ilkeleri.


   • Topic 11

    Gravite ve Manyetik Yöntemler


   • Topic 12

    Sismik Yöntemler
   • Topic 14

    Mühendislik etiği