Konu özeti

 • Genel

  Bu derste kaynak ana kitap olarak şu kitap kullanılmaktadır; Van De Walle, J. A., Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık

 • konu 1

  Bölüm 9, 10, 12 ve 13'e yönelik hatırlatmalarda bulunulur. 

  • konu 2

   Bölüm 11: Doğal Sayılarda Basamak Değeri kavramlarının Geliştirilmesi

  • konu 3

   Bölüm 15: Kesir Kavramlarını Geliştirme

  • konu 4

   Bölüm 16: Kesir Hesaplamaları İçin Stratejiler Geliştirme

  • konu 5

   Bölüm 17: Ondalık sayı ve Yüzde Kavramının Gelişimi

   Kesir Konu Alanıyla İlgili Hazırlanan ve Sunulan Bir Ders in İncelenmesi

  • konu 6

   Bölüm 14: Cebirsel Düşünme: Genellemeler, Örüntüler ve Fonksiyonlar

  • konu 7

   Bölüm 18: Orantısal Akıl Yürütme

  • konu 8

   Bölüm 19: Ölçme Kavramlarının Gelişimi

  • konu 9

   Bölüm 21: Veri Analizi Kavramlarının Gelişimi

  • konu 10

   Bölüm 20: Geometrik Düşünme ve Geometrik Kavramlar

  • konu 11

   Bölüm 20: Geometrik Düşünme ve Geometrik Kavramlar

   • konu 12

    Ölçme, Orantısal Akıl Yürütme ve Veri Analizi Konu Alanları ile İlgili Hazırlanmış soruların Analizi

    • konu 13

     Geometri Öğrenme Alanıyla İlgili Hazırlanmış Derslerin Uygulanması ve Analizi. 

     • konu 14

      Tüm Konu Alanları ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Genel Bir Değerlendirme.