ARŞ.GÖR. SEHER YALÇIN

Seher Yalçın

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Cebeci Yerleşkesi Cemal Gürsel Sokak, 06590, Ankara

E-posta(lar): yalcins@ankara.edu.tr, yalcinseher@gmail.com

İş: 0312.363.3350 (3114); Belge Geçer: 0312.363.6145

 

EĞİTİM

 

Doktora Sonrası                     Tilburg Üniversitesi, “Methodology and Statistics” Bölümü,

Araştırma,                               Hollanda

(Nisan-Temmuz 2016)

 

Doktora,                                   Ankara Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Bölümü

2015                                           Danışman: Prof. Dr. Ezel Tavşancıl

 

Doktora Tezi Başlığı: “TIMSS 2011 Fen Uygulamasında Cinsiyete Göre Farklılaşan Madde Fonksiyonunu Madde, Öğrenci ve Okul Düzeyinde Açıklayan Değişkenler”

                     

   

Yüksek Lisans,                         Ankara Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Bölümü

2011                                             Danışman: Prof. Dr. Ezel Tavşancıl

Yüksek Lisans Tez Başlığı: “Türk Öğrencilerin PISA Başarı Düzeylerinin Veri Zarflama Analizi İle Yıllara Göre Karşılaştırılması”

 

 

Lisans,                                     Ankara Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği

2009                      

                           

                                                              

MESLEKİ DENEYİM

 

2015 – …        Araştırma Görevlisi Dr.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara.

 

2011 – 2015    Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara.

 

2010 – 2011    Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Eskişehir.

 

 

Last modified: Friday, 22 December 2017, 8:56 AM