3- Biyolojik mücadele etmenlerinin korunması

Bir çevrede bulunan doğal düşmanları korumak etkili bir biyolojik mücadele yöntemidir. Doğal düşmanlar zaten habitata ve hedef zararlıya adapte olmuş durumdadır. Nektar üreten ekinlerin, pirinç tarlalarının kenarında faydalıların beslenmelerini sağlar, bu uygulama basit ve düşük maliyetli olabilir. Bu tür uygulamalarla parazitoit ve avcıları beslerler. Be beslenme o kadar etkilidirler ki, çiftçilerin % 70 daha az pestisit kullanmasına ve verimde % 5 artışa neden olduğunu gösteren uygumlalar mevcuttur. İngiltere'de yaprak bitleri düşmanlarının, tarlaların kenarlarındaki otlarda bulunduğu ancak çok yavaş yayıldıklarından ortalara doğru gelemediği gözlemlenmiştir. Tarlaların ortasına 1 metre genişliğinde bant şeklinde otlardan dikilmiştir ve yaprak biti düşmanlarının kışı geçirebileceği ortam sağlanıp ortalara yayılması kolaylaştırılmıştır.
Last modified: Monday, 28 December 2020, 11:31 AM