11-Biyolojik mücadele etmenlerinin pestisitlerle birlikte kullanımı

Pestisitler biyolojik mücadele etmenleri ile uyumlu mudur? Biyolojik mücadele etmenlerini kullanırken, pestisitlerin oynadığı rolü anlamak önemlidir. Entegre mücadele uygulamalarında da bu durum çok önem kazanır. Çok çeşitli zararlılara karşı etkili, direnç geliştirmeyen, insan sağlığı ve çevre açısından güvenli ve tüm biyolojik mücadele etmenleri ile tamamen uyumlu bir tarım ilacı (pestisit) var mıdır? Tabi ki yoktur. Bunun yerine bir veya iki zararlıda etkili olan ve birkaç biyolojik mücadle etmeniyle uyumlu bir pestisit olabilir mi? Evet olabilir… Bu durum nispeten mantıklıdır. Ancak yine de şu soru zerinde düşünmek gerekir, “pestisit uyumluluğu nedir ve biyolojik mücadeleyi desteklemek için pestisitleri nasıl kullanabiliriz? Bugün pek çok üretici biyolojik mücadele etmenlerini zararlı yönetimi programlarına entegre etmek için çalışıyor, ancak bunun o kadar basit olmadığını fark ediliyor. Kısacası, pestisitleri biyolojik maddelerle bütünleştirirken birçok faktörün dikkate alınması gerekir. İdeal olarak, önleyici bir biyolojik mücadele programı, tam olarak plana göre ilerleyerek uzun vadede tüm zararlılarda mükemmel baskı sağlar. Ne yazık ki, zararlı/doğal düşman popülasyonları, çeşitli nedenlerle genellikle dengeden çıkarlar: Yeni veya ikincil zararlılar yerleşir. Dışarıdan gelen bir zararlı akışı, yerleşik biyolojik mücadele programında sorun oluşturur. Yeni zararlı için kullanılan pestisit kalıntıları, biyolojik mücadele etmenlerini olumsuz etkileyebilir. Bu durumların herhangi birinde veya tamamında, pestisitlerin makul bir şekilde kullanılması gerekebilir. Seralarda biyolojik mücadele uygulamasından bahsederken, pestisit uyumluluğu konusu her zaman tartışmanın önemli bir parçasıdır. Tüm büyük biyolojik mücadele etmeni üreticilerinin web sitelerinde yan etki listeleri vardır veya çeşitli doğal düşmanlara karşı pestisitlerin akut toksisitesine dair bazı göstergeler sağlayan indirilebilir uygulamalar olarak mevcuttur. Bu listeler, bir pestisite maruz kaldığında belirli bir doğal düşmanın ölüm oranını "1" (yüzde 0-25 ölüm oranı) ile "4" (yüzde 75-100 ölüm oranı) arasında değişen bir aralıkta derecelendirir ve gün cinsinden süreyi belirtir veya kalıntıların devam edeceği ve aktif olacağı haftalar belirtilir. Uyumluluğun güvenli anlamına gelmediğini fark edmeliyiz. Yukarıdaki ölçekte "1" atanan bir pestisit bile doğal düşmanların yüzde 25'ini öldürebilir. Ve her hafta püskürtülürse, durum karmaşık bir hal alır. Pestisit yan etkilere ilişkin bilgiler açıkça çok faydalıdır ve yetiştiricilerin, pestisitlerin mücadele programları üzerinde (ihtiyaç duymaları halinde) sahip olabileceği potansiyel etkiyi anlamaları gerekir. Bununla birlikte, pestisit etkileri akut toksisitesinden daha fazladır. Bir pestisitin bir biyolojik mücadle etmenini öldürüp öldürmediği bizi her zaman net hedefe görtürmeyebilir. Pestisitlerin faydalılara ölümcül olmayan etkiler de vardır, yani ölüme neden olmayan ancak biyolojik mücadele etmenlerinin etkinliğini azaltabilen durumlar söz konusudur. Örneğin, predatör ve parazitoitin arama yeteneğinde, genel hareketinde, yumurtlamada (yumurta sayısı, sağlıklı yumurta ve kuluçka), ergin yaşam süresinde, erkeklerin ve / veya dişilerin çiftleşmedeki formunda azalma olabilir. Liste uzundur ve bu tür bilgileri üretmek için gereken tüm denemeleri yapmak pahalıdır. Çoğunlukla, asgari düzeyde idare edilmektedir (kaç ergin / larva öldürüldü ve kalıntılar ne kadar süreyle aktif kaldı gibi), ancak pestisit uyumluluğunun bir parçası olarak ölümcül olmayan etkileri akılda tutmak önemlidir. Pestisit yan etkilerle ilgili olarak akılda tutulması gereken bir şey daha var. Çoğunlukla, tüm büyük biyolojik mücadele etmeni üreticilerinin yan etki listeleri arasında genel bir fikir birliği vardır. Bununla birlikte, şirketler yan etkilere ilişkin kendi araştırmalarını yürütür ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça listelerini günceller. Bu nedenle, farklı şirketler tarafından listelenen yan etkiler her zaman aynı fikirde değildir ve atanan toksisite derecelendirmesinde veya kalan etki süresinde farklılıklar olabilir. Bir tutarsızlık olduğunda, daha ihtiyatlı değeri, yani en yüksek toksisite derecesini ve en uzun kalan süreyi kullanmak gerekir. Yan etki listelerini püskürtme izni olarak değil, kılavuz olarak değerlendirmek gerekir. Bir biyolojik mücadele programını destekleyebilecek pestisitleri değerlendirirken, bunları nasıl kullanılması gerektiği veya kullanılmaması gerektiği açısından düşünebiliriz: Asla kullanılmaması gerekenler pestisitler - asla! Bunların çoğu eski pestisitlerdir, örneğin permetrin (Pounce) ve deltamethrin (Decis) gibi piretroidler ve malathion, klorpirifos (Dursban / Lorsban) ve asefat (Orthene) gibi birçok organofosfattır. Bazen kullanılabilir pestisitler- belki. Bunlar, çok sayıda biyolojik mücadele etmenine toksik olan ancak daha kısa bir kalıntı süresine sahip olan pestisitleri içerir. Bir serayı temizlemek için (özellikle uygulanmış daha kalıcı ürünlerin etkileri hala mevcutken) veya spot spreylerde (ancak spot spreylere dikkat edin; yine de biyokontrol programlarını ciddi şekilde bozma potansiyeline sahiptirler) kullanılabilirler. Örnekler, çok çeşitli biyo-kontrol ajanlarına karşı oldukça toksik olan (yan etkiler ölçeğinde 4) ve iki ila üç haftalık bir kalıntı süresi olan abamektini (Avid) içerir. Bazı pestisitler , predatörlere çok daha toksik olabilir veya çok daha uzun bir kalıntı süresine sahip olabilir. Ek olarak, bu ürünlerden bazıları sulu formülasyonlarda uygulandığında güvenli olabilir, ancak sprey olarak kullanıldığında ise zararlı olabilir. Örneğin, imidacloprid (Intercept) genellikle faydalı akarlara sulandırılarak kullanılan formülasyonlarda güvenlidir, ancak sprey olarak kullanıldığında çok tehlikelidir. Bununla birlikte, nasıl uygularsanız uygulayın, Encarsia veya Diglyphus parazitoitler için çok rahatsız edicidir. Bu nedenle imidacloprid'in geleceği şu anda belirsiz ... Yasaklanma durumu vardır. IPM'de önemli rolü olan toksik ürünler. Pek çok biyolojik mücadele etmeni için toksik olmasına rağmen, bazı ürünlerin neredeyse hiçbir kalıntı etkisi yoktur ve biyolojik mücadele etmenleri hemen hemen veya birkaç gün içinde yeniden salınabilir. Örnek olarak; sabun, mineral yağ, DDVP'dir. DDVP çok eski bir kimyadır (bir organofosfat) ve seradaki hemen hemen her şey için (insanlar dahil) oldukça zehirlidir, ancak aynı zamanda çok uçucudur, hızla buharlaşır ve bir ila iki gün içinde seradan kaybolur. Bu nedenle, biyokontrol ajanlarının kullanılmasından önce bir temizleme ürünü olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır çünkü üzerlerindeki etki çok kısa sürelidir. DDVP kaydı şu anda Kanada'daki PMRA tarafından yeniden değerlendirilmektedir. Biraz uyumlu pestisitler. Bunlar, biyokontrol ajanları üzerinde değişen seviyelerde etkiye sahip ve genellikle kısa süren pestisitlerdir: Cyromazine (Citation), diflubenzuron (Dimilin) ve kinoprene (Enstar II) gibi böcek büyüme düzenleyicileri bu gruba girer. Fenbutatin oksit (Vendex), bifenazate (Floramite), asekinosil (Shuttle) gibi mitisitler de dahildir. Bu kategoriye giren yeni kimyaların bazıları yetiştiricilere daha geniş seçenekler sunar. Örneğin, flonikamid (Beleaf) çoğu biyolojik mücadele etmeni için güvenli görünmektedir ve klorantraniliprole (Coragen, Acelepryn) ve cyantraniliprole (Exirel) gibi diamid insektisitler de benzer şekilde geniş ölçüde uyumlu görünmektedir. Bununla birlikte, başlangıçta biyolojik mücadele programlarına iyi uyan ürünlerde bile, bazı biyolojik mücadele etmenleri yine de etkilenebilir ve birçoğu henüz kapsamlı bir şekilde test edilmemiştir. Biyopestisitler de bu gruba girebilir. Bunlar, BotaniGard ve Met 52 gibi mikrobiyal biyoinsektisitleri ve çeşitli biyofungisitleri içerir. Genel olarak, çoğu geleneksel pestisitten daha güvenlidirler, ancak yine de faydalılar üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilirler. Örneğin Orius, BotaniGard tarafından enfekte olabilir. Ek olarak, biyopestisit formülasyonlarındaki diğer bileşenler (özellikle yağlar), biyolojik mücadele etmenleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir; Kurutma sırasında yağlar tarafından üretilen uçucular, örneğin parazitoitleri kovabilir. Etkiler kısa süreli olsa da, bir mücadele programının etkinliğini etkileyebilirler. Böcek öldürücüler / böcek öldürücüler dışındaki böcek ilaçları ne olacak? Çeşitli mantar öldürücüler ve bitki büyüme düzenleyicileri (PGR'ler) de biyolojik mücadele etmenlerini etkiler. Her iki gruptaki materyaller, genellikle böcek öldürücüler veya akarisitlere göre biyolojik mücadele etmenleri için daha az toksik olsa da, istisnalar vardır. Tiyofanat-metil (Senatör), iki haftayı aşkın bir süre ile bazı biyolojik mücadele etmenleri için oldukça toksiktir. Daha önceki bir açıklamayı dikkatate almalı; bir Yan Etki Listesi, bu ürünün Encarsia'ya karşı Seviye 4 toksisitesine sahip olduğunu gösterirken, bir başkası bunu Seviye 1 olarak gösterebilmektedir. PGR'lere gelince, Yan Etkiler Listelerinde çok az bilgi vardır. Bununla birlikte, 2013 yılında Kuzey Carolina'da yapılan araştırmalar, bazı PGR'lerin Aphidius'a karşı ölümcül olmayan önemli yan etkilerini gösterdi. Bu nedenle, bu tür ürünlerin tam güvenli olduğunu varsaymamak gerekir. Tüm biyolojik mücadele etmenleri ile tamamen uyumlu olan petisitler. Yoktur… Son bir noktanın vurgulanması gerekiyor. Zararlı mücadelesinde kullanılan ürünlerinin uyumluluğunun tüm hasat yönetimi programı bağlamında değerlendirilmesi gerekir. Sadece triplere veya beyaz sineklere - ya da en önemli zararlı türü ne olursa olsun odaklanamayız. Özet olarak, biyolojik mücadele etmenleri kullanırken, pestisitlerin programı desteklemede oynadığı rolü anlamak önemlidir. Bununla birlikte, aynı derecede önemli olan, sınırlamalarını bilmek ve bilgimizin tam olmaktan uzak olduğunu takdir etmektir.
Last modified: Monday, 28 December 2020, 11:37 AM