Sunum hazırlama görevi

Öğrenci görsel materyal tasarlama prensiplerine uygun olarak seçili kazanıma uygun sunu hazırlar.

Last modified: Monday, 27 November 2017, 9:08 AM