çalışma takvimi

MAT 466 Kriptolojiye Giriş Dersinin Amacı

Bu derste bazı şifreleme (kripto) sistemleri tanıtılacaktır. Bu dersin birincil amacı şifreleme konusuna ilgisi olan öğrencilerin kriptolojiye giriş yapmalarını sağlamaktır. Bu dersin bir başka amacı da günümüz şifreleme sistemlerinde matematiğin önemini vurgulamaktır.

Ön koşul dersleri : MAT 234 Bilgisayar Programlama, MAT 301 Soyut Cebir I, MAT 302 Soyut Cebir II, MAT 403 Sayılar Teorisi

 Ders İzlencesi

1. Hafta

Giriş

2. Hafta

Klasik Kripto Sistemler

3.Hafta

Klasik Kripto Sistemler (Devam)

4.Hafta

Sayılar Teorisinden Hatırlatmalar

5.Hafta

Açık Anahtar Kripto Sistemlere Giriş

6.Hafta

RSA ve ELGAMAL Kripto Sistemi

7.hafta

Dijital İmza ve Özet Fonksiyonlar

8.Hafta

Eliptik Eğriler

9.Hafta

Sonlu Cisimlerdeki Eliptik Eğriler

10.Hafta

Eliptik Eğri Kripto Sistemler

11.Hafta

Eliptik Eğri Çarpanlara Ayırma Metodu

Kaynaklar

1. Cryptography Theory and Practice, Douglas R. Stinson 

2. A Course in Number Theory and Cryptography, Neal Koblitz

Last modified: Thursday, 21 December 2017, 4:14 PM