1.Hastalık ve Sağlık Kavramları

Çevre sağlığı alanı hakkında temel bilgiler: Neden Çevre Sağlığı Çalışmaları Günceldir?

—Sağlık Sadece hasta olmama durumu değil, bedensel, zihnen ve ruhen iyi hissetme, zinde olma durumudur.
—Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ; World health Organization, WHO) tanımına göre sadece hasta veya bakıma muhtaç olmama durumu değil, fiziksel, mental ve sosyal açıdan iyi durumda olmaktır.
—Hastalık canlıların yaşamsal şartlarını olumsuz etkileyen, tamamen veya kısmen fonksiyonlarını azaltan veya kaybettiren durumdur. 
Last modified: Tuesday, 7 March 2017, 2:29 AM