2.Güvenli ve riskli durum tanımları:

Çevre ve Sağlık açısından Durum Seviyeleri ve Tanımları

—Sağlığın risk altında olup olmadığını belirlemek amacıyla güvenlik durum seviyesi belirlenmiştir.
—Güvenlik durumu 3 seviyeyle ifade edilebilir:
1)Risk veya zararlardan yoksun,
2)kayıp, zarar veya tehlike tehdidi açısından emniyetli,
3)Sıfır risk şartları.
—Risk durumu ise kayıp, yaralanma ve tehlike ortamında bulunma olasılığıdır.
Last modified: Tuesday, 7 March 2017, 2:33 AM